top of page

Naše Vize

Naší vizí je transformace energetické distribuční soustavy.
S využitím energií z obnovitelných zdrojů chceme snižovat energetickou náročnost jednotlivých provozů v objektech. Dosáhnout toho chceme vhodnou kombinací zdrojů. Zasazujeme se o popularizaci malých větrných elektráren v České Republice.
Za tímto účelem spolupracujeme s předními odborníky v oboru. Jsme si vědomi jeho limitů a proto je naším cílem vytvoření funkčního řešení pro podmínky v centrální Evropě.

bottom of page