top of page
Příprava projektu

Nejdříve vše naplánujeme a zhodnotíme větrné podmínky vašeho projektu.

Potvrzení a projektová příprava

Po podpisu smlouvy o dílo vše řádně zdokumentujeme a připravíme potřebné podklady.

Povolovací proces

V některých případech je možné provést systém bez povolení, někdy je to složitější.

Výroba

Poté přistoupíme k samotné výrobě potřebných komponent pro turbínu a ukotvení.

Realizace
vašeho projektu krok za krokem

Instalace a servis

Závěrem namontujeme a zapojíme celý systém. Následná péče je samozřejmostí.

Image by Marissa Grootes

Příprava projektu

Nejdříve pečlivě naplánujeme a provedeme podrobnou analýzu větrných podmínek vašeho projektu. Zaměříme se na sběr údajů o rychlosti větru, směru proudění a sezónních variací, abychom získali komplexní přehled o větrných podmínkách v oblasti, kde chcete umístit naši vertikální větrnou turbínu. Tato důkladná analýza nám umožní přesně vyhodnotit potenciál pro výrobu energie a optimalizovat umístění turbíny, abychom dosáhli maximálního výkonu a efektivity. Vhodným doplňkem je provést sezóní měření rychlosti a směru větru. Na základě těchto informací vám pak poskytneme kompletní plán instalace, který bude přizpůsoben přesným potřebám vašeho projektu.

Potvrzení a projektová příprava

Na základě předložených charakteristik, studie řešení a technické specifikaci připravíme smlouvu o dílo. Po jejím potvrzení se pečlivě postaráme o kompletní dokumentaci a poskytneme vám pomoc s veškerou administrativou. Věříme, že správná dokumentace je klíčová pro hladký průběh vašeho projektu. Budeme pracovat na sestavení veškerých potřebných dokumentů, včetně technických specifikací, plánů instalace a všech povolení a certifikátů potřebných pro provoz naší vertikální větrné turbíny.

Image by Daniel McCullough
Muž v obleku podepisování

Povolovací proces

Jsme si vědomi, že větrná energie není v české republice výrazněji používaná. Požadavky a povolovací proces se tudíž často výrazně liší. Se vším Vám jsme ovšem schopni pomoci a procesem Vás provedeme.

Výroba a zpracování

V procesu výroby se opíráme o zkušené dodavatele s potřebným vybavením. Systém navrhujeme, realizujeme a udržujeme. Při přípravě projektu se můžete rozhodnout pro výběr komponent od různých dodavatelů. Při výrobě se zaměříme na precizní výrobu každého jednotlivého komponentu, abychom zaručili vysokou kvalitu a spolehlivost naší turbíny. Budeme dodržovat přísné standardy a postupy, abychom zajistili, že každá součást turbíny bude vyrobená s nejvyšší přesností a bude plně splňovat technické specifikace.

PHOTO-2023-01-30-14-32-26.jpg
IMG_0802.JPG

Instalace a servis

Poslední fází procesu je samotná instalace, při které zajistíme instalaci turbíny s požadovaným výkonem, přesně dle plánu projektu. Realizace se projekt od projektu liší a my uděláme maximum pro to, aby celý proces na Vaší stavbě proběhl co nejlépe. Po montáži pak podle dohody turbínu pravidelně prohlížíme a kontrolujeme. Plán servisních prohlídek specifikujeme při podpisu smlouvy o dílo. Vhodné je nastavit servisní prohlídky na pravidelné roční frekvenci. Celý systém je živý organismus a je možné ho postupně doplňovat o další komponenty jako baterie, solární články nebo pokročilejší monitoring.

bottom of page