top of page
LINE-5757.png

Turbína Q3 Orbit Energy

 

Větrná turbína s vertikální osou otáčení a jmenovitým výkonem 3 kW

3

kW

Jmenovitý výkon generátoru je 3,0 kW
a liší se podle rychlosti větru a umístění turbíny.


 

Energetické řešení
pro tyto stavby:

Průmyslové objekty

Kancelářské budovy

Bytové domy

Samostatně stojící_bílá.png

Vertikální větrná turbína

s výkonem 3kW je ideálním doplňkovým zdrojem elektrické energie pro stávající fotovoltaické elektrárny. Navíc může být instalována na střechy továren, skladových budov a bytových domů, díky čemuž je dosažena diverzifikace zdrojů obnovitelné energie a snižuje se závislost na jednom zdroji.

Díky svému vertikálnímu designu dokáže naše turbína využít i malé proudění vzduchu a přeměnit ho na užitečnou elektrickou energii. To znamená, že je efektivní i v oblastech s nízkou rychlostí větru. Navíc je naše turbína vybavena inovativními lopatkami, které maximalizují výkon a minimalizují hluk.

Aspira_04.jpg

Způsoby ukotvení

Naši výrobní partrneři

DZ-karbon-logo.png
MZK-logo.png
IMG_0798.JPG

Realizace krok za krokem

 • Prvním krokem je provedení obhlídky místa. Je nutné zjistit, zdali se v okolí nenachází další překážky. Podle lokality je možné provést orientační výpočet možné energetické výroby. Vhodným doplňkem návrhu je provedení měření rychlosti větru v lokalitě.
   

 •  V druhém kroku dojde k vypracování indikativní cenové nabídky. Pokud je ze strany investora potvrzena, s ohledem na specifické podmínky každé realizace provedeme úpravu kotvení a přípravu projektu.
   

 • Třetím krokem je povolovací proces. V některých případech je možné provést systém bez povolení, někdy je nutné zajistit smlouvu s dodavatelem energie o dodávkách do sítě. Ve složitějších případech je pak nutné vyřídit stavební povolení, nebo územní řízení.
   

 • Ve čtvrtém kroku po odsouhlasení návrhu investorem a dotřenými orgány zahajujeme výrobu. Systém se skládá z kotevních prvků, nosné konstrukce, generátoru, elektroinstalace a lopatek. Výroba podle lokality a podmínek trvá od 2-5ti měsíců.
   

 • Pátým krokem je realizace turbíny. Dojde k přípravě kotevních bodů, vztyčení sloupu s generátorem a připojení systému do sítě. Po tomto kroku je systém plně funkční a předán k užívání.
   

 • Společnost OrgitEnergy následně zajišťuje pravidelný servis a kontroly systému na základě předem dohodnuté frekvence. Podle požadavků může být systém připojený na vzdálený monitoring. Životnost systému je odvislá od životnosti generátoru, která dosahuje 20ti let.

Proces vývoje turbíny

Společnost OrbitEnergy vznikla od počátku jako vývojová firma s ambicí převést výsledky vývoje do praxe. Vývoj turbíny je nepřestávající proces, ale již nyní se můžeme pyšnit provedeným vývojem a optimalizací lopatkování, optimalizovanou nosnou konstrukcí a know how v oblasti povolování a připojování systému do sítě.

bottom of page